Cnjotfihter?

Artist: Cnjotfihter?

close

Cnjotfihter?'s lyrics & chords

Cnjotfihter? je multiaktivni i hiperproduktivni dvojac Olega Morovića i Olega Šurana. “Ako rastavite mačku da biste shvatili kako funkcionira, prvo što dobijete, jest ne-radeča mačka”, zapisao je Douglas N. Adams. Kada smo to rekli, možemo dalje. Prilično surov izraz autora čini se lišenim oblikovnih trendova njihove sredine i vremena. Način oblikovanja kroz analizu, koristeći najčešće izrazito noćne motive, defragmentira samo djelo što se na prvi pogled povodi dionizijskim idealom ljepote. No, u potrazi za novim idealom, ...read more

close
Sign in person Home A to Z All Artists Top Artists Top Tracks